Losowy cytat

 
 
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...
 
Adam Mickiewicz
 
Home arrow SZKOŁA PODSTAWOWA arrow Aktualno?ci 2013/2014 arrow Dzie? Edukacji Narodowej
Dzie? Edukacji Narodowej Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
17.10.2013.
Dzie? Edukacji Narodowej to szczególne ?wi?to - ?wi?to polskiej szko?y, nauczycieli, pracowników obs?ugi, ale i uczniów, którzy w galowych strojach w tym w?a?nie dniu przychodz? do szko?y, by za pomoc? s?ów i kwiatów wyrazi? swoj? wdzi?czno??  za przekazywan? wiedz? i   trud w?o?ony w kszta?towanie m?odych serc i umys?ów.

14 pa?dziernika zgromadzili?my si? na sali gimnastycznej. Tu po cz??ci oficjalnej i powitaniu go?ci mogli?my obejrze? humoryst? inscenizacj?  przedstawiaj?c? jeden dzie? z ?ycia nauczyciela. W roli tej wyst?pi? ucze?, który prze?ywaj?c koszmar senny, zmuszony by? stan?? przed klas? pe?n? rozbrykanej dziatwy. Nie b?d?c w stanie zapanowa? nad  m?odymi charakterkami, jakie na co dzie?  spotka? mo?na w ka?dej klasie, ucieka w pop?ochu, budzi si? i z ulg? stwierdza, ?e to by? tylko sen. Aktorami w inscenizacji byli uczniowie z klas IV-VI, przygotowani przez pani? Jolant? B?benek. U?wietni? j? ?piew zespo?u pod egid? pani Marty B?asi?skiej i dekoracja wykonana r?k? pani Iwony Ko?bia?. Po cz??ci artystycznej uczniowie wr?czyli swoim nauczycielom, go?ciom i pracownikom obs?ugi kwiaty i upominki wykonane osobi?cie w Kó?ku R?kodzie?a Artystycznego prowadzonego przez panie: Agnieszk? Much? i Barbar? Burkowicz. Dope?nieniem uroczysto?ci by?o wr?czenie nagród przez dyrektora wyró?niaj?cym si? pracownikom szko?y. W tym roku otrzymali je: Zofia Grodzi?ska, Lucyna Szpilka, Wojciech Machaj, Marta B?asi?ska, Agnieszka Mucha, Kazimiera Wi?niewska, Barbara Szuma?ska, Mateusz Gurgul, Magdalena Mazur, Dariusz Sadzikowski, Ryszard Rechulicz, Maria Pijanowska, Lucyna Wrona, Maria ?ukasik, Dorota Stok?osa, Genowefa Kuska, Bo?ena Gutowska, Maria Stanisz, Bronis?awa Stochel, Renata Stalmach, El?bieta Dudek, Luvyna Janiczek, Cecylia Wid?a, Maria Sat?do, Kazimierz Ko?odziej, Jolanta Ferenc. Nagrody z okazji jubileuszu pracy otrzymali w tym roku: dyrektor Andrzej K?cki – 20 lat, Danuta Kupiec – 25 lat, Maria Pijanowska – 25 lat, Bonis?awa Stochel – 40 lat, Maria Goc – 30 lat, Genowefa Kuska – 30 lat, Dzie? ten by? mi?ym prze?yciem zarówno dla  nauczycieli jak i uczniów.

Pani Jolanta B?benek

 

    

 
« poprzedni artykuł
© 2020 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.