Losowy cytat

 
 
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...
 
Adam Mickiewicz
 

Home
Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
14.03.2021.

Dnia 05.03.2021r. w naszym Przedszkolu odbyło się oficjalne otwarcie projektu unijnego „Nowy Oddział Przedszkolny  w Trzcianie”. Chwila dumy i radości, że to jest  kolejne przedsięwzięcie służące naszej społeczności lokalnej, a głównymi bohaterami są najmłodsi przedstawiciele - nasze przedszkolaki, które korzystają z atrakcyjnych zajęć      i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz

Poseł na Sejm Pan Wiesław Krajewski

Radny Województwa Małopolskiego Pan Piotr Dziurdzia

Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz

Proboszcz Parafii Trzciana  Prałat  Władysław Midura

Sekretarz Gminy Trzciana Pani Danuta Michniak Dutkiewicz

Radni Gminy Trzciana z przewodniczącą Panią Renatą Paruch na czele

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Balicka

Oficjalną część poprowadził Dyrektor ZPO w Trzcianie Pan Andrzej Kącki  
z Wicedyrektor  Panią  Lucyną Wroną. Została przedstawiona idea projektu realizowane cele i zadania, a następnie grupa „ Misie” wraz z swoimi wychowawczyniami zaprezentowali część artystyczną, tym samym radując serca i oko publiczności. Kolejno zostały wygłoszone  przemówienia Pana Wójta i władz Województwa Małopolskiego w których często pojawiał się wątek naszej przyszłości w rękach młodego pokolenia, potrzeby inwestowania w dzieci i w młodzież. W kolejnym punkcie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Na zakończenie Wicewojewoda Pan Ryszard Pagacz wręczył  upominek dla grupy „ Misie” i przystąpiono do wpisów w Księdze Pamiątkowej.

 

 

Idea Projektu Unijnego

 

Dzięki przychylności władz Gminy Trzciana oraz władz Województwa Małopolskiego w trosce o dzieci i ich Rodziców przedszkole w Trzcianie realizuje projekt unijny ,,Nowy oddział przedszkolny w Trzcianie”, przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. którego wartość wynosi: 852, 820,71gr. / dofinansowanie ze środków UE :712 895,71 gr.

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzciana i okolic poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz organizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse i  kształtujących kompetencje kluczowe dla 125 dzieci w okresie od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021r. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym oraz podniesienie kwalifikacji  kadry pedagogicznej pracującej w przedszkolu.

 Na dzień dzisiejszy możemy się pochwalić spełnionymi w 100% wskaźnikami. A do naszego przedszkola ciągle pukają Rodzice
z zapytaniem o wolne miejsce dla dziecka. Cieszymy się dużą popularnością, lecz miejsca też mamy ograniczone przepisami
i warunkami lokalowymi. Marzymy o nowym, bardziej funkcjonalnym
i większym  przedszkolu!!!

W projekcie zostały zrealizowane następujące zadania:

- adaptacja pomieszczeń sali zajęciowej i toalet,

- doposażenie przedszkola w niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne ( doposażona została również kuchnia, jadalnia, szatnia  i sala dodatkowych zajęć  w tym pomoce ICT (dywan interaktywny, projektor)

- realizacja zajęć wynikających z podstawy programowej dla grupy Misiów,

- kolejne zadanie to realizacja dodatkowych zajęć dla 125 dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Trzcianie wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów (są to: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe  oraz umiejętności uniwersalne z języka angielskiego
i programowania z wykorzystaniem interaktywnego dywanu,

- w ramach projektu realizowane są również szkolenia i studia podyplomowe  dla 8 nauczycieli,

- dostosowanie placu zabaw dla potrzeb 3-4 latków , w tym punkcie nastąpiła całkowita modernizacja placu zabaw z dostosowaniem piaskownicy do potrzeb niepełnosprawnych.Przedszkole to miejsce na rozwijanie skrzydeł u dzieci. Dziecko tutaj rozwija swoje umiejętności, nabywa nowe kompetencje, może doświadczać i eksperymentować w gronie swoich rówieśników. Wykwalifikowana kadra profesjonalnie podchodzi do swojej pracy wyławiając  trudności i deficyty u dzieci, które coraz częściej się pojawiają, wspierają rodziców udzielając rad i wskazówek.

Bo przecież: ,,W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych którzy nas otaczają”

Pani Agnieszka Bębenek

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.