Losowy cytat

 
Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jaką posiadamy...
 
Albert Einstein
 

Home
IX Konkurs recytatorski - Herbert - poeta niepokorny"
Redaktor: Administrator   
10.02.2010.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum
im. Ksi?dza Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego
w Trzcianie
 
ma zaszczyt zaprosi? 
na 
IX KONKURS RECYTATORSKI
pod has?em
"HERBERT - POETA NIEPOKORNY",
 
który odb?dzie si? 17 marca 2010 roku o godz. 12.00
w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie

 

Regulamin konkursu znajduje si? tutaj

 

 

Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
Wyjazd do opery
Redaktor: Administrator   
07.02.2010.
Powoli, do naszej szkolnej tradycji, przechodzi coroczny wyjazd do opery. W tym roku zosta? on zaplanowany na 15 stycznia, czyli ostatni dzie? przed zimowymi feriami. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy mieli okazj? obejrze? spektakl w operze, inni natomiast zapewne pami?taj? jeszcze sprzed roku oper? Juliusza S?owackiego "Straszny Dwór", na któr? równie?  zosta?a zorganizowana szkolna wycieczka. Po raz kolejny organizacj? wyjazdu zaj??a si? p. Marta B?asi?ska.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Finali?ci konkursów przedmiotowych
Redaktor: Administrator   
05.02.2010.

W bie??cym roku szkolnym finalistami Ma?opolskiego Konkursu Przedmiotowego zostali nast?puj?cy uczniowie:

1. Natalia Kacka - kl. VI - konkurs humanistyczny

2. Boguslawa Goc - kl. II b - konkurs j?zyka polskiego

3. Mikolaj Gacek - kl. II b - konkurs geograficzny

Serdecznie gratulujemy i ?yczymy powodzenia w etapie wojewódzkim.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
Ferie w szkole
Redaktor: Administrator   
15.01.2010.
W naszej szkole w czasie ferii zimowych organizowane b?d? róznorodne zaj?cia dydaktyczno - wychowawcze. Ich harmonogram znajduje si?  tutaj
Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
Bo?e Narodzenie w naszej szkole
Redaktor: Administrator   
07.01.2010.

Jak co roku przed zbli?aj?cymi si? ?wi?tami Bo?ego Narodzenia w naszej szkole zosta?a zorganizowana uroczysto?? upami?tniaj?ca przyj?cie Zbawiciela.

Na samym pocz?tku, po od?piewaniu hymnu narodowego, g?os zabra? Dyrektor Publicznego Gimnazjum Pan Andrzej K?cki. Przywita? przyby?ych go?ci m.in.: ks. W?adys?awa Midur?, Sekretarz Urz?du Gminy- Pani? Danut? Michniak - Dutkiewicz, Pani? Mari? Jasku?owsk? i Pana Jerzego Opio?? oraz  przedstawi? przebieg uroczysto?ci. Nast?pnie odda? g?os uczennicom klasy szóstej, które rozpocz??y prezentacj? grup kol?dników misyjnych, wyruszaj?cych 18.12.2009r. z kol?d? w naszej gminie, aby zbiera? pieni?dze dla swoich rówie?ników z ogarni?tej bied? Afryki.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
?yczenia ?wi?teczne i wigilie klasowe
Redaktor: Administrator   
22.12.2009.
Aby przy ?wi?tecznym stole nie zabrak?o ?wiat?a

 i ciep?a rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niós? ze sob? szcz??cie

i pomy?lno??.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Projekt - Pierwsze uczniowskie do?wiadczenia drog? do wiedzy
Redaktor: Administrator   
21.12.2009.

We wrze?niu 2009 uczniowie kl. II przyst?pili do realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie do?wiadczenia drog? do wiedzy”. Uczestniczyli w zaj?ciach dodatkowych  w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Zaj?cia bardzo zintegrowa?y zespó? klasowy, dostarczy?y uczniom wiele nowych do?wiadcze?. Ró?norodno?? form, metod i charakteru zaj?? przyczyni?a si? do rozwoju inteligencji wielorakich.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 51 52 53 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 409 - 416 z 422
© 2019 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.