Losowy cytat

 
 
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...
 
Adam Mickiewicz
 

Home
Mamy laureatk?!
Redaktor: Administrator   
19.03.2010.

Mo?emy pochwali? si? znacznym sukcesem. Po raz pierwszy bodaj?e w historii  szko?y podstawowej w Trzcianie nasza uczennica Natalia K?cka zdoby?a tytu? Laureata Ma?opolskiego Konkursu Humanistycznego. Konkurs przebiega? pod has?em „ ?wiat beztroski – ?wiat bez troski?  


Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Klub Historyczny
Redaktor: Administrator   
03.03.2010.

15 lutego 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Brodzi?skiego Nr 2 w Bochni odby?a si? uroczysto?? upami?tniaj?ca przekszta?cenie Zwi?zku Walki Zbrojnej w Armi? Krajow?. Zostali na ni? zaproszeni przedstawiciele z naszej szko?y. Wraz z Dyrektorem Zespo?u Placówek O?wiatowych w Trzcianie, Panem Andrzejem K?ckim, udali si? równie? przedstawiciele samorz?dów uczniowskich ze szko?y podstawowej i gimnazjum, Natalia K?cka i Maciej Król.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Sukces Natalii K?ckiej
Redaktor: Administrator   
02.03.2010.

Czas sp?dzony efektywnie w szkole, na lekcji, czas po?wi?cony w domu na rozwijanie w?asnych umiej?tno?ci, autentyczna ch?? poznania i spenetrowania ró?nych dziedzin mo?e zaowocowa? konkretnymi wynikami i sukcesami. Mi?o nam poinformowa?, ?e Natalia K?cka - uczennicy klasy VI Szko?y Podstawowej w Trzcianie zosta?a laureatk? Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Humanistycznego organizowanego przez Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty.

Serecznie gratulujemy!

Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
IX Konkurs recytatorski - Herbert - poeta niepokorny"
Redaktor: Administrator   
10.02.2010.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum
im. Ksi?dza Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego
w Trzcianie
 
ma zaszczyt zaprosi? 
na 
IX KONKURS RECYTATORSKI
pod has?em
"HERBERT - POETA NIEPOKORNY",
 
który odb?dzie si? 17 marca 2010 roku o godz. 12.00
w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie

 

Regulamin konkursu znajduje si? tutaj

 

 

Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
Wyjazd do opery
Redaktor: Administrator   
07.02.2010.
Powoli, do naszej szkolnej tradycji, przechodzi coroczny wyjazd do opery. W tym roku zosta? on zaplanowany na 15 stycznia, czyli ostatni dzie? przed zimowymi feriami. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy mieli okazj? obejrze? spektakl w operze, inni natomiast zapewne pami?taj? jeszcze sprzed roku oper? Juliusza S?owackiego "Straszny Dwór", na któr? równie?  zosta?a zorganizowana szkolna wycieczka. Po raz kolejny organizacj? wyjazdu zaj??a si? p. Marta B?asi?ska.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Finali?ci konkursów przedmiotowych
Redaktor: Administrator   
05.02.2010.

W bie??cym roku szkolnym finalistami Ma?opolskiego Konkursu Przedmiotowego zostali nast?puj?cy uczniowie:

1. Natalia Kacka - kl. VI - konkurs humanistyczny

2. Boguslawa Goc - kl. II b - konkurs j?zyka polskiego

3. Mikolaj Gacek - kl. II b - konkurs geograficzny

Serdecznie gratulujemy i ?yczymy powodzenia w etapie wojewódzkim.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
Ferie w szkole
Redaktor: Administrator   
15.01.2010.
W naszej szkole w czasie ferii zimowych organizowane b?d? róznorodne zaj?cia dydaktyczno - wychowawcze. Ich harmonogram znajduje si?  tutaj
Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 425 - 432 z 441
© 2019 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.