Losowy cytat

 
Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jaką posiadamy...
 
Albert Einstein
 

Home
B?d? bezpieczny na drodze - opaski odblaskowe
Redaktor: Administrator   
28.01.2011.
28 stycznia 2011 roku w naszej szkole odby?o si? wyj?tkowe spotkanie. Odwiedzili nas przedstawiciele Urz?du Gminy i Policji w osobach: Pani sekretarz Danuta Michnik - Dutkiewicz, Pan Stanis?aw Gutowski oraz kierownik posterunku Policji w Trzcianie Pan Jacek Trzeciak.
 

 
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Koncert Zespo?u Porozumienie
Redaktor: Administrator   
28.01.2011.
Dnia 24.01.11r.w mury naszej szko?y zawita? zespó? Porozumienie. Tym razem szkolna sto?ówka zmieni?a si? w prawdziw? sal? koncertow?. Spotkanie z muzykami by?o dla wszystkich niesamowitym prze?yciem. Z zapartym tchem czekali?my na pierwszy d?wi?k gitary i perkusji. Na pocz?tku panowie z zespo?u opowiedzieli nam histori? powstania Porozumienia.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Konkurs w D?browicy
Redaktor: Administrator   
28.01.2011.
Dnia 25.01.2011 roku (wtorek) w D?browicy odby? si? konkurs pod nazw?: „Poezja ?piewana – ?piewajmy Wiersze”. Z wielk? rado?ci? informuj?, ?e nasz szkolny zespó?, ?piewaj?ce Gitary, zaj?? pierwsze miejsce, wykonuj?c dwie piosenki: „Opad?y Mg?y” Starego Dobrego Ma??e?stwa oraz „Mi?dzy Nami” Jacka Kaczmarskiego”.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Koncert kol?d
Redaktor: Administrator   
27.01.2011.

Dnia 20 grudnia 2010 roku o godzinie 17:00 mia? miejsce pierwszy koncert kol?d, w którym brali udzia? uczniowie Szko?y Muzycznej I Stopnia. Uroczysto??, odbywaj?ca si? w naszej ?wietlicy szkolnej, rozpocz??a si? od powitania wszystkich zebranych przez pana dyrektora Andrzeja K?ckiego. Nast?pnie chór, pod przewodnictwem pani Anny Tabo?y, za?piewa? pie?? pt.: „Za Gwiazd?”.

Zmieniony ( 28.01.2011. )
Czytaj całość
 
Wieczory filmowe zako?czone
Redaktor: Administrator   
27.01.2011.
W ramach projektu „Samorz?dny Samorz?d” specjalna grupa z naszej szko?y podj??a si? organizacji wieczorków filmowych. W?ród uczniów PG w Trzcianie cieszy?y si? one du?? popularno?ci?, za co chcemy bardzo podzi?kowa?.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Audycja i koncert w Szkole Muzycznej
Redaktor: Administrator   
20.01.2011.

Dnia 24 stycznia 2011 r. o godz. 15.30 w budynku Publicznego Gimnazjum
w Trzcianie odb?dzie si? audycja uczniów klas:

fletu – pani Ma?gorzaty Góreckiej,

fletu – pani Mai Mineckiej

skrzypiec – pani Pauliny Marek

akordeonu – pana Grzegorza Kuku?y

 

Po przerwie ok. godz. 17.00 odb?dzie si? koncert kwartetu smyczkowego „Contre” w sk?adzie:

I skrzypce – Paulina Marek

II skrzypce – Jakub Ba?dur

altówka – Tomasz Skotnicki

wiolonczela – Jakub Gucik

W programie: Kwartet smyczkowy „?mier? i dziewczyna” Franza Schuberta.

Zmieniony ( 20.01.2011. )
 
Andrzejki i otrz?siny klas pierwszych
Redaktor: Administrator   
17.12.2010.
25 listopada, w naszym gimnazjum, odby?a si? dyskoteka andrzejkowa i otrz?siny klas pierwszych.  Oczekuj?c na ceremoni? otrz?sin, uczniowie obejrzeli pokaz grupy tanecznej dziewcz?t z drugich klas, a nast?pnie udali si? na sto?ówk?.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 433 - 440 z 469
© 2020 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.