Losowy cytat

 
 
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...
 
Adam Mickiewicz
 

Home
Msza ?wi?ta w intencji ofiar Katynia
Redaktor: Administrator   
16.04.2010.
W pi?tek 16 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.00, rozpocz??a si? bardzo podnios?a uroczysto??. M?odzie? szko?y podstawowej i gimnazjum w Trzcianie zebra?a si? w ko?ciele parafialnym, aby modlitw? i zadum? odda? ho?d pomordowanym 70 lat temu w Katyniu polskim oficerom oraz zmar?emu tragicznie Prezydentowi RP Lechowi Kaczy?skiemu, Jego Ma??once oraz wszystkim towarzysz?cym osobom.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Marsz Katy?ski
Redaktor: Administrator   
14.04.2010.

W dniu 13.04.2010 roku 43 uczniów z naszego gimnazjum wraz z pocztem sztandarowym szko?y oraz z gimnazjów z Leszczyny i Kamionnej, pod kierownictwem Pana dyrektora Andrzeja K?ckiego, uda?o si? do Krakowa na Marsz Pami?ci po?wiecony 70 rocznicy obchodów katy?skich.

 

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
?a?oba Narodowa
Redaktor: Administrator   
13.04.2010.

 
PAMI?CI OFIAR KATASTROFY LOTNICZEJ
 
SMOLE?SK 10.04.2010
 
 
W zwi?zku z tragiczn? ?mierci? Prezydenta RP Lecha Kaczy?skiego i towarzysz?cych mu osób, na znak ?a?oby, uczniowie naszej szko?y, na apelu szkolnym, uczcili pami?? tragicznie zmar?ych wspóln? modlitw? i minut? ciszy.
Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
Konkurs recytatorski - "Herbert - poeta niepokorny"
Redaktor: Administrator   
30.03.2010.

Czas szybko up?ywa, mijaj? dni, tygodnie, miesi?ce, ci?gn? si? kolejne lata. S? jednak pewne wydarzenia, które zapisuj? si? w historii naszej szko?y. Takim jest zapewne konkurs recytatorski, organizowany ju? od dziewi?ciu lat w naszej placówce. Podobnie, jak w ubieg?ych latach, konkurs odbywa? si? pod has?em „Herbert – poeta niepokorny”.  Zbigniew Herbert, bo o nim mowa, by? sztandarowym poet? polskiej opozycji w latach osiemdziesi?tych, którego twórczo??, zw?aszcza dla m?odego pokolenia, by?a manifestem wolno?ci i wyrazem oporu.

Zmieniony ( 11.03.2013. )
Czytaj całość
 
Mamy laureatk?!
Redaktor: Administrator   
19.03.2010.

Mo?emy pochwali? si? znacznym sukcesem. Po raz pierwszy bodaj?e w historii  szko?y podstawowej w Trzcianie nasza uczennica Natalia K?cka zdoby?a tytu? Laureata Ma?opolskiego Konkursu Humanistycznego. Konkurs przebiega? pod has?em „ ?wiat beztroski – ?wiat bez troski?  


Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Klub Historyczny
Redaktor: Administrator   
03.03.2010.

15 lutego 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Brodzi?skiego Nr 2 w Bochni odby?a si? uroczysto?? upami?tniaj?ca przekszta?cenie Zwi?zku Walki Zbrojnej w Armi? Krajow?. Zostali na ni? zaproszeni przedstawiciele z naszej szko?y. Wraz z Dyrektorem Zespo?u Placówek O?wiatowych w Trzcianie, Panem Andrzejem K?ckim, udali si? równie? przedstawiciele samorz?dów uczniowskich ze szko?y podstawowej i gimnazjum, Natalia K?cka i Maciej Król.

Zmieniony ( 06.03.2013. )
Czytaj całość
 
Sukces Natalii K?ckiej
Redaktor: Administrator   
02.03.2010.

Czas sp?dzony efektywnie w szkole, na lekcji, czas po?wi?cony w domu na rozwijanie w?asnych umiej?tno?ci, autentyczna ch?? poznania i spenetrowania ró?nych dziedzin mo?e zaowocowa? konkretnymi wynikami i sukcesami. Mi?o nam poinformowa?, ?e Natalia K?cka - uczennicy klasy VI Szko?y Podstawowej w Trzcianie zosta?a laureatk? Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Humanistycznego organizowanego przez Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty.

Serecznie gratulujemy!

Zmieniony ( 06.03.2013. )
 
««  start « poprz. 61 62 63 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 481 - 488 z 501
© 2021 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.