Podzia? uczniów klas I na grupy z j?zyka angielskiego
Redaktor: Administrator   
11.07.2013.

Grupa I    podr?cznik Smart Time 2

        1.     Bana? Iwona

2.     B?oniarz Bart?omiej

3.     Bujak Eryk

4.     Giza Sylwia

5.     Grabowski Piotr

6.     Janio? Katarzyna

7.     Janio? Micha?

8.     Kryszczuk Anna

9.     Kukla Katarzyna

10.   K?cka Julia

11.   Mi?kowicz Patrycja

12.   Mróz Karolina

13.   Paj?k Ewa

14.   Pyznar Anna

15.   Piasecka Paulina

16.   Wilczek Jerzy

17.   W?odarczyk Izabela

18.   Zachariasz Adrian

19.   Tabor Gabriela

 

Grupa 2   podr?cznik Smart Time 2

        1.     Bodurka Szymon

2.     Dudziak Natalia

3.     Górka Gabriela

4.     Kita Weronika

5.     Kluba Dawid

6.     Kowalczyk Klaudiusz

7.     Kozak Mateusz

8.     Kukla Adriana

9.     K?cka Kinga

10.   ?ukasik ?ukasz

11.   Mech Dawid

12.   Mochel Wiktoria

13.   Paszkot Micha?

14.   Piech Edyta

15.   Rosiek Paulina

16.   Wilgocki Grzegorz

17.   Wolak Bartosz

18.   Wrona Weronika

19.   Tracz Paulina

 

Grupa 3  grupa niezaawansowana    podr?cznik Smart Time 1

1.     Chwajo? Jakub

2.     Grabowski Krystian

3.     Hejmo Katarzyna

4.     Kasztulski Dariusz

5.     K?ósek Bart?omiej

6.     Kukla Tomasz

7.     Krawczyk Karol

8.     ?yduch Edyta

9.     Mech Kamil

10.   Pinkowski Kamil

11.   Piskorz Mateusz

12.   Sta?do Szymon

13.   Ska?ka Katarzyna

14.   Wilgocka Karolina

15.   Zabzdyr Szymon