Akcja "Lekki tornister"
Redaktor: Administrator   
07.12.2018.
Zadania dla wychowawcy 

1.     Zapoznać z ustaleniami akcji: rodziców i uczniów poprzez zebrania, informowanie o zakładce, spotkania z uczniami, tablicę ogłoszeń oraz lekcje wychowawcze;

2.     Koordynowanie współpracy z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, w celu przestrzegania przyjętych ustaleń;

3.     Kontrolowanie jeden raz w miesiącu tornistrów dzieci – uświadamiania konieczności respektowania norm w tym zakresie;

4.     Ustalenie algorytmu „jeden podręcznik na ławkę”;

5.     Pisemne informowanie uczniów i rodziców o odwołanych zajęciach edukacyjnych (w zeszycie korespondencyjnym), aby dziecko nie nosiło zbędnych pomocy i przyborów.

Zadania dla rodzica (prawnego opiekuna) 

1.     Zapoznanie się ze szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi „lekkiego tornistra” (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe);

2.     Codzienne kontrolowanie tornistra dziecka, aby nie przynosiło do szkoły zbędnych podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, przyborów szkolnych itp.

3.     Dbanie o zakup lekkiego tornistra, wskazywanych zeszytów, zeszytów ćwiczeń oraz niezbędnych przyborów do zajęć edukacyjnych ;

4.     Poznanie zasady „jeden podręcznik na jedną ławkę” i kontrola jej przestrzegania;

5.     Unikanie wyposażenia w ciężkie, metalowe termosy, nadmiernie rozbudowane piórniki oraz wyrabianie u dziecka nawyku codziennego pakowania tornistra po odrobionych lekcjach.

 

Wykaz obowiązujących zeszytów do realizowanych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

RODZAJ ZESZYTU

IV

V

VI

VII

VIII

RELIGA

w kratkę A5

60

-

60

-

60

JĘZYK POLSKI

w linię A5

60

60

60

60

60

JĘZYK ANGIELSKI

w kratkę A4

60

60

60

60

60

JĘZYK NIEMIECKI

w kratkę A5

-

-

-

60

60

MUZYKA

w kratkę A5

60

60

60

60

-

PLASTYKA

-

-

-

-

-

-

HISTORIA

w kratkę A5

32

32

60

60

60

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

w kratkę A5

-

-

-

-

60

PRZYRODA

w kratkę A5

32

-

60

-

-

GEOGRAFIA

w kratkę A5

-

32

-

32

32

BIOLOGIA

w kratkę A5

-

32

-

60

32

CHEMIA

w kratkę A5

-

-

-

60

60

FIZYKA

w kratkę A5

-

-

-

60

60

MATEMATYKA

w kratkę A5

80

80

80

80

80

INFORMATYKA

-

-

-

-

-

-

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

-

-

-

-

-

-

TECHNIKA

w kratkę A5

16

16

-

-

-

ZAJĘCIA TECHNICZNE

w kratkę A5

-

-

16

-

-

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

w kratkę A5

-

-

-

-

16

 

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYNOSZENIA PODRĘCZNIKÓW

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

OBOWIĄZUJACE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PODRĘCZNIKA

RELIGA

podręcznik zostawiany w szkole

JĘZYK POLSKI

jeden podręcznik na ławkę

JĘZYK ANGIELSKI

jeden podręcznik na ławkę

JĘZYK NIEMIECKI

jeden podręcznik na ławkę

MUZYKA

podręcznik pozostawiany w szkole

PLASTYKA

podręcznik pozostawiany w szkole

HISTORIA

jeden podręcznik na ławkę

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

jeden podręcznik na ławkę

PRZYRODA

jeden podręcznik na ławkę

Zmieniony ( 11.12.2018. )