Dzie? Edukacji Narodowej
Redaktor: Administrator   
25.11.2011.

Dnia 14 pa?dziernika 2011 roku w naszej szkole, tradycyjnie, odby?a si? uroczysto?? z okazji Dnia Edukacji Narodowej – ?wi?ta Nauczycieli. O godzinie 8,uczniowie wraz z nauczycielami oraz go??mi obejrzeli program artystyczny, przygotowany m.in. przez zespó? ,,?piewaj?ce gitary” pod przewodnictwem pani Marty B?asi?skiej. W czasie akademii uczniowie klas pierwszych w komiczny sposób przedstawili rzeczywisto?? szkoln? .

Po wspania?ym monta?u s?owno-muzycznym nast?pi?o ?lubowanie uczniów klas pierwszej A i pierwszej B. Nasi nowi koledzy obiecywali m.in. rzeteln? prac? i solidno?? w wype?nianiu obowi?zków szkolnych.  Oczywi?cie nie mog?o zabrakn?? zwyczajowych upominków dla naszych nauczycieli. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? w galerii.

 Micha? Grabowski kl. 3

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 04.03.2013. )