Losowy cytat

 
 
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami...
 
Adam Mickiewicz
 
Home arrow GIMNAZJUM arrow Aktualności 2011/2012 arrow ?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci
?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
23.11.2011.

Dnia 9 listopada w naszej szkole odby?a si? akademia z okazji Odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. Uroczysto?? zosta?a przygotowana przez uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum pod przewodnictwem pani Anny Bielak. Przedstawienie opowiada?o d?ug? i zawi?? histori?, jak? Polacy musieli przej??, by odzyska? niepodleg?o??. Jak wszyscy wiedz?, uda?o si? to dopiero po 123 latach. Zako?czenie wojny i uzyskanie niezale?no?ci sprawi?o wszystkim ogromn? rado?? i przepe?ni?o ludzi nadziej? na lepsz? przysz?o??.

Doskona?ym uzupe?nieniem wyst?pu by?y piosenki wykonane przez zespó? „?piewaj?ce Gitary”. Czym? zupe?nie nowym dla wszystkich zebranych okaza? si? udzia? w akademii chóru ze szko?y muzycznej. Nale?? do niego nie tylko uczniowie naszej szko?y, ale równie? m?odzie? ze szkó? s?siednich. Przyjechali oni specjalnie, by zaprezentowa? swoje mo?liwo?ci i umiej?tno?ci zdobyte podczas zaj?? muzycznych. Wszystkim nale?? si? brawa za ci??k? prac? i przygotowanie tak wspania?ej akademii w bardzo krótkim czasie. Nie mo?na równie? zapomina? o pi?knie wykonanej dekoracji i o tych, którzy zaj?li si? stron? techniczn?.


Kinga B?oniarz kl. III a

 
Zmieniony ( 04.03.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 Publiczne Gimnazjum w Trzcianie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.